QUY TRÌNH TRỒNG CAM SÀNH VÀ XỬ LÝ RA HOA NGHỊCH VỤ

QUY TRÌNH TRỒNG CAM SÀNH VÀ XỬ LÝ RA HOA NGHỊCH VỤ

QUY TRÌNH TRỒNG CAM SÀNH VÀ XỬ LÝ RA HOA NGHỊCH VỤ

QUY TRÌNH TRỒNG CAM SÀNH VÀ XỬ LÝ RA HOA NGHỊCH VỤ
  1. Mục đích

Nhằm cung cấp cho đại lý và bà con nông dân những thông tin cơ bản về trồng và chăm sóc cây cam sành đạt năng suất cao

  1. Quy trình trồng cam sành
  1. Giai đoạn kiến thiết cơ bản từ khi trồng đến năm 3

Bỏ qua kỹ thuật chọn giống và kỹ thuật lên liếp trồng cây đi thẳng vào kỹ thuật chăm sóc.

Mùa thuận của cây là tháng 2 - tháng 3 ra hoa , Mùa nghịch của cây tùy xử lý nhưng thường là tháng 7- tháng 9

a.1. Cây trong giai đoạn 1 tuổi

Tháng 1 ở đây là tháng đầu tiên sau khi xuống giống

a.2. Cây xuống giống năm 2

Chăm sóc thương tự cây năm 1 lượng phân bón sẽ tăng lên

Năm 2 có thể để trái bói nhưng 2-4 trái/ cây.

a.3. cây xuống giống năm 3

Để trái thu thuận vụ chỉ hỗ trợ kích bông ra đều bằng MKP và siêu lân.

Vẫn áp dụng tưới thuốc rệp sáp tuyến trùng vàng lá thối rễ như các giai đoạn năm 1 năm 2.

Bón phân hữu cơ Đồng Phú 1 – 2 kg/ cây , hoặc khoáng đồng phú 3 3 3 với lượng 0,5- 1 kg / cây bón vào đầu và cuối mùa mưa

và phân lân đầu và cuối mùa mưa 500 gr – 1 kg/ gốc.

Ở cây năm 3 không nên nuôi trái quá nhiều để tuổi thọ cây tốt hơn.

Tính tháng theo năm dương lịch

a.4. Cây từ năm thứ 4 trở đi

Bắt đầu xử lý ra hoa nghịch vụ xử lý vào thời điểm nào thì đẩy lưu đồ xử lý vào thời điểm đó đền tháng 2 theo như lịch chăm sóc ở trên.

Phương pháp xử lý ra hoa nghịch vụ như sau:

Chọn thời điểm ép cây phù hợp để 7 tháng sau có thu hoạch tiến hành xử lý như sau:

Xả lá và trái đang mang trên cây bằng Ethrel 500 ppm

5 ngày sau cơi đọt mới bằng cách bón phân hữu cơ, lân,  NPK 20 20 15, tưới và xịt phân tăng trưởng

7 ngày sau cây bắt đầu nhú đọt non xịt thuốc sâu + nhện + vi lượng + canxi bo + thuốc nấm khuẩn + rầy mềm.

Tưới tiếp xô tăng trưởng xịt atonic để đọt phát triển nhanh.

Ngày thứ 10 sau khi nhú đọt xịt MKP 1 kg/ phuy để làm già lá, xịt kép 2 -3 lần.

Khoảng 20 ngày sau khi nhú đọt lá lụa chuyển sang lá thuần thục có màu xanh đậm. Sau đó tiến hành bón lân cao tưới lân đỏ hoặc lân 86.

Ngừng tưới nước siết nước trong vùng 20 ngày hoặc tưới pacloa để ức chế hoặc phủ bạt để siết cây. Khi cây xào lá, bắt đầu tưới phục hồi lại, bón phân tăng trưởng cơi đọt kích thích ra  hoa đồng loạt khi nhú cựa bông, quay ngược lại quy trình xử lý ra bông thuận vụ ở tháng 2 tháng 3 ở quy trình thuận vụ.

 

Kỹ sư nông nghiệp: Trần Văn Hiến

Chia sẻ: