Phản hồi của bạn

Tập đoàn Hùng Nhơn ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tai Vietstock 2018

Tập đoàn Hùng Nhơn ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tai Vietstock 2018

Tập đoàn Hùng Nhơn ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tai Vietstock 2018

TẬP ĐOÀN HÙNG NHƠN KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC TẠI VIETSTOCK 2018

Tại sự kiện Vietstock 2018 năm nay, Tập đoàn Hùng Nhơn đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Cổ phần giải pháp công nghệ Vĩnh Cửu (PERP JSC) nhằm hoàn thiện hơn nữa hệ thống quản lý, truy xuất nguồn gốc sản phẩm của mình.

 

 

Sau khi ký kết, hai bên sẽ lập tức triển khai các nội dung trong Bản ghi nhớ, PERP JSC sẽ tư vấn và thực hiện việc xây dựng hoàn chỉnh quản lý trang trại, thực hiện việc thử nghiệm phần mềm quản lý trang trại và chuyển giao phần mềm quản lý trang trại, thực hiện việc hỗ trợ quản lý hoàn thiện phần mềm để đảm bảo phần mềm có thể hoạt động tốt, đáp ứng các yêu cầu của Hùng Nhơn, thực hiện việc hướng dẫn sử dụng cho nhân viên của Hùng Nhơn hoặc các nhân viên của các đối tác của Hùng Nhơn, nếu được Hùng Nhơn yêu cầu.

 

 

Với sự hợp tác này, quy trình chăn nuôi khép kín, tự động của Tập đoàn Hùng Nhơn sẽ hoàn càng chặt chẽ hơn, việc giám sát, thực hiện các tiêu chuẩn Global GAP sẽ được dễ dàng hơn và kiểm soát được sự cố.