Tập đoàn Hùng Nhơn ký kết xuất khẩu gà với Dehues

Tập đoàn Hùng Nhơn ký kết xuất khẩu gà với Dehues

Tập đoàn Hùng Nhơn ký kết xuất khẩu gà với Dehues

Ngôn ngữ: Việt Nam
TẬP ĐOÀN HÙNG NHƠN KÝ KẾT XUẤT KHẨU GÀ VỚI DEHUES.
Buổi Ký Kết Giữa Tập Đoàn Hùng Nhơn và Tập Đoàn DeHus Hà Lan.

Giúp các nông hộ chăn nuôi ở Bình Phước tăng năng suất và sản lượng chuỗi liên kết sản xuất thịt, trứng gia cầm, đồng thời hỗ trợ tích cực Công ty cổ phần Hùng Nhơn trong việc xuất khẩu sản phẩm thịt gia cầm, thịt heo sang thị trường Hà Lan. Đây là một trong những nội dung của biên bản ghi nhớ mà Công ty cổ phần Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus (Hà Lan) vừa ký kết tại Hà Lan. Lễ ký kết có sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Theo đó, Tập đoàn De Heus sẽ cung cấp thức ăn chăn nuôi cho Công ty cổ phần Hùng Nhơn và các hộ chăn nuôi có nhu cầu đảm bảo chất lượng; hỗ trợ Công ty cổ phần Hùng Nhơn và các nông hộ tiếp cận, áp dụng các công nghệ, kỹ thuật tiên tiến trong chăn nuôi; cùng tìm ra các giải pháp tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận; tích cực điều phối hợp tác trên tinh thần hai bên cùng có lợi; tích cực hỗ trợ Công ty cổ phần Hùng Nhơn mở rộng thị trường cung cấp sản phẩm chuỗi liên kết thực phẩm sạch khi đáp ứng đủ tiêu chuẩn phân phối, xuất khẩu. Tập đoàn De Heus cũng hỗ trợ Công ty cổ phần Hùng Nhơn và các nông hộ chăn nuôi của tỉnh Bình Phước trong việc xuất khẩu sản phẩm thịt gia cầm và thịt heo sang thị trường Hà Lan; phối hợp tổ chức các chương trình tư vấn, hội thảo, hội nghị chuyên đề phát triển, nâng cao chất lượng hợp tác chuỗi sản xuất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Chương trình hợp tác của Tập đoàn De Heus nhằm mục tiêu hỗ trợ ngành chăn nuôi tỉnh Bình Phước phát triển bền vững, theo tiêu chuẩn hiện đại, không những nâng cao chất lượng chuỗi liên kết về mặt kỹ thuật, tự động hóa, quy mô mà còn tạo vị trí ổn định cho sản phẩm đầu ra trên thị trường, chất lượng cao, cạnh tranh lành mạnh, đặc biệt vì người tiêu dùng.

Ban Truyền Thông...