Tập đoàn hùng nhơn tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động

Tập đoàn hùng nhơn tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động

Tập đoàn hùng nhơn tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động

Ngôn ngữ: Việt Nam
TẬP ĐOÀN HÙNG NHƠN TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHOẺ ĐỊNH KỲ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Thể hiện sự quan tâm chăm sóc sức khỏe cho cán bộ công nhân nhân viên và thực hiện đúng quy định về nghĩa vụ chăm sóc sức khỏe cho người lao động của người sử dụng lao động, Tập đoàn Hùng Nhơn đã thực hiện tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên đang hiện làm việc tại tất cả các công ty thành viên, trong đó có Trại gà đẻ và Trại gà lạnh Thuỳ Thảo - nơi mà đa số công nhân, người lao động là người đồng bào dân tộc.

Nhằm tạo điều kiện cho công nhân, Tập đoàn đã mời y bác sỹ đến tận trại gà đẻ và trại gà lạnh Thuỳ Thảo để triển khai khám sức khỏe cho toàn bộ nhân viên theo đúng quy định và chu trình.

 

 

 

 

Tất cả các công nhân đã thực hiện đầy đủ quy trình khám sức khỏe. Chị Thị Phia chia sẻ : "Cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm đến đời sống và sức khoẻ của chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt để công ty ngày càng phát triển".

Ban Truyền thông