Giới thiệuTập đoàn Hùng Nhơn

Giới thiệuTập đoàn Hùng Nhơn

Giới thiệuTập đoàn Hùng Nhơn

Ngôn ngữ: Việt Nam
Tập đoàn Hùng Nhơn
HÙNG NHƠN VIỆT NAM

HÙNG NHƠN VIỆT NAM

Từ một Trang trại gà, với tầm nhìn xa, sự dẫn dắt của Ông Vũ Mạnh Hùng cùng Ban lãnh đạo Tập đoàn, lòng nhiệt huyết của toàn bộ...