Phản hồi của bạn

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng
Tuyển dụng nhân sự quý II/2019

Tuyển dụng nhân sự quý II/2019

Tuyển dụng nhân sự quý II/2019 (Gấp)
TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG - CÔNG NHÂN NHÀ MÁY.

TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG - CÔNG NHÂN NHÀ MÁY.

Mô tả Công Việc : - Công nhân sản xuất phân bón ( Phân Hữu Cơ Vi Sinh ) - Công nhân chủ yếu thao tác, điều khiển máy móc để sản xuất ra sản phẩm của công...